Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

C Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

C# / Cis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Db / Des Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

D Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

D# / Dis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Eb / Es Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

E Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

F Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

F# / Fis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Gb / Ges Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

G Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

G# / Gis Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Ab / As Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

A Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

A# / Ais Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

Bb / B* Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

B / H* Ukulele Grifftabelle / ADF#B*-Tuning

 

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken